การผ่าตัดแปลงเพศเป็นอย่างไร

เคล็ดเลิศ BCS ในการผ่าตัดแปลงเพศ    เป็นการเจริญมาจากเคล็ดลับที่ 2 โดยจะมีข้อปลีกย่อยข้างนอก พร้อมด้วยภายในเยอะขึ้น เช่นนี้

สัณฐานบริเวณใต้ปากช่องคลอดเดิมจะเป็นสีของผิวหนัง แต่ด้วยกลยุทธ์ใหม่ของ BCS สามารถทำให้บริเวณปากช่องคลอดเป็นเนื้อเยื่ออ่อนสีชมพู ทำให้มีรูปร่างคล้ายกับปากช่องคลอดของจริงมากขึ้น

BCS สามารถใช้ทางเดินปัสสาวะส่วนหน้ามาต่อเป็นความลึกได้ จึงสามารถให้ความลึกของช่องคลอดมากขึ้นประมาณ 1-2 นิ้ว ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความพิเศษ คือ ด้วยรูปพรรณปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนหน้านั้นมีความลื่น ดังนั้นเมื่อนำมาทำเป็นช่องคลอดแล้วจะมีความลื่นของเนื้อเยื่ออ่อน จะทำให้การเสพเมถุนง่ายขึ้นกว่าเคล็ดลับเดิม

เคล็ดใหม่มีการลดขนาดของเนื้อเยื่ออ่อนที่อาณาเขตใต้คลิตอริสให้มีขนาดแคบลง ทำให้ความห่างของด้านในของแคมในน้อยลง ทำให้มีรูปพรรณคล้ายแคมในของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับใหม่ใช้หนังอัณฑะมาต่อเพื่อเพิ่มความลึกโดยที่เก็บเส้นเลือดกับเส้นประสาทบริเวณผิวหนังอัณฑะไว้ จึงทำให้ผนังของช่องคลอดด้านล่างมีความเข้าใจได้ จึงช่วยให้มีความรู้สึกดีขึ้นในการกระทำกามกิจ กับสามารถช่วยให้ถึงจุดระดับโลกได้ง่ายขึ้น

BCS ใช้เทคนิคยอดเยี่ยม สามารถทำในแคมในมีประเภทที่เล็กพร้อมกับยาวจนมาถึงข้างล่าง และทำให้ปกปิดปากช่องคลอดซึ่งเทคนิคแบบเดิมไม่สามารถทำได้ พร้อมด้วยด้วยแคมในมีสัณฐานดังที่กล่าวมาสามารถยาวจนมาปิดล่างปากช่องคลอดได้เกือบทั้งมวลทำให้มีประเภทคล้ายผู้หญิงมาก กับมีความงดงามเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

BCS สามารถทำให้คลิตอริสมีรูปพรรณกลมคล้ายมาตุคาม กับยังมีด้านล่างของคลิตอริสทำให้การรับจิตใจมีมากขึ้น พร้อมทั้งยังใช้เคล็ดเลิศโดยการนำผนังข้างหลังของท่อเบาที่ต่อกับต่อมลูกหมากทำให้มีหัวจิตหัวใจดีขึ้น ดินแดนบากหน้าของช่องคลอดมีผลทำให้การร่วมเพศมีความเข้าใจดีขึ้น